Rejestracja dziecka
Minimum 6 znaków


 
 


*
Jako uprawniony do występowania w imieniu i na rzecz Małoletniego, wyrażam zgodę na korzystanie przez ww. Dziecko ze wszystkich dostępnych atrakcji Hybrydowego Parku Rozrywki Freak Park( zwanego dalej Parkiem), zgodnie z Regulaminami obiektu.
*
Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję zapisy Regulaminów ( Ogólnego i Szczegółowych) i Politykę Prywatności Hybrydowego Parku Rozrywki Freak Park, które są dostępne na stronie www.freakpark.pl oraz w recepcji obiektu, z których treścią zobowiązuję się zapoznać ww. Dziecko
*
Wyżej wymienione Dziecko nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z atrakcji Parku, a w razie ich wystąpienia nie będzie z nich korzystać

Chcę dostawać informację o zniżkach, promocjach, planowanych eventach. Wyraża zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych realizowanych przez Hybrydowy Park Rozrywki Freak Park

Wyrażam zgodę na samodzielny pobyt na terenie Parku ww.Dziecka ( dotyczy wyłącznie dzieci, które ukończyły 13 lat)


Wspierane przez oprogramowanie OOS Manager